Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.09.14

OR.272.13.2017

 

                                   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych polegających na założeniu bazy danych obiektów topograficznych

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku poz. 1579), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 55 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożona została jedna oferta.

 

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.

Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

15-084 Białystok

ul. E. Orzeszkowej 32

 

Cena brutto: 26 002,20 zł

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia:  20.12.2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-09-2017

Data udostępnienia w BIP: 15-09-2017 08:38

Data modyfikacji informacji: 15-09-2017 08:38