Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.11.20

 

GKN.272.32.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym  na rzecz ich użytkowników wieczystych,  w trybie przepisów art. 198 g ustawy z dnia 21 sierpnia  o gospodarce nieruchomościami.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                            

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,61 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,61 pkt

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik- Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-11-2023 12:13

Data modyfikacji informacji: 20-11-2023 12:15