Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.11.14

  GKN.6641.2.14.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, opracowanie dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania w zarząd administracji leśnej.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n.  Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEO-SERWIS” Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński s.c. z siedz. w Białymstoku ul. Warszawska 36, 15-077 Białystok (NIP 9660837097, REGON 050481733) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

„GEO-SERWIS” Andrzej Ignatowicz,

Andrzej Kamiński s.c.

ul. Warszawska 36, 15-077 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-11-2023 12:43

Data modyfikacji informacji: 14-11-2023 12:44