Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.03.21

 

GKN.272.10.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie  operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 624 położonej w Supraślu – do ustalenia ceny sprzedaży.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu  oferta złożona przez  Bogdana Ratasiewicza  Rzeczoznawcę Majątkowego Bogdan Ratasiewicz, 15-459 Białystok, ul. Częstochowska16, lok. U1,  (NIP 542 102 62 93 REGON 050364602),

została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok.U1  15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Oferta nr 2

 

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk ul.  Św. Rocha 5 lok. 308 A,

15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,47 pkt.

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt.

łączna ilość punktów: 7,47 pkt.

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2023 15:03

Data modyfikacji informacji: 24-03-2023 15:05