Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.10.30

 

GKN.6641.2.11.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  opracowanie dokumentacji geodezyjnej  mającej na celu doprowadzenie do zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( j.t  Dz. U. z 2023r. , poz. 1605) danych ewidencji gruntów i budynków wykazanych w części opisowej i graficznej obejmujących obręby: Cisówka gm. Michałowo.  Natomiast w części dotyczącej obrębu Suraż gm. Suraż zapytanie zostało unieważnione, gdyż kwota, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie całego zamówienia jest niższa, niż wartość złożonej najniższej oferty. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu obejmującym obręb Cisówka oferta złożona przez jednostkę p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe FILIP 16-061 Juchnowiec Kościelny, Złotniki 32D, Geodeta uprawniony Hubert Filipowicz (NIP 966 002 65 07, REGON 050652904) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Usługi Geodezyjne GEO-SAT Janusz Zaniewski

Klepacze  ul. Niewodnicka 43,  15-635 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,71 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,91 pkt.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowe FILIP

16-061 Juchnowiec Kościelny, Złotniki 32D,                                                                                  

Geodeta uprawniony Hubert Filipowicz

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt.

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 30-10-2023 15:25

Data modyfikacji informacji: 30-10-2023 15:26