Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.10.23

GKN.272.29.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie  operatu szacunkowego  określającego wartość nieruchomości gruntowej (wartość rynkową) wydzieloną pod drogę publiczną w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez  jednostkę pn. Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy 15-459 Białystok ul. Częstochowska 16 lok.  U1 tel. 601 485 609 (NIP 542 102 62 93, REGON 0503646020), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy

15-459 Białystok ul. Częstochowska 16 lok.  U1 tel. 601 485 609;     

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2023 13:24

Data modyfikacji informacji: 23-10-2023 13:25