Informacja dot. wyboru oferty

OR.271.4.18.2023

 

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem multimedialnego systemu szkolno-treningowego w ramach zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert cenowych w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę, to jest ofertę z największą ilością punktów (10 pkt) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Milisystem S.A.

ul. Zamenhofa 5 lok. 6B,

00-165 Warszawa

z ceną brutto 109 656,22 zł

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę cenową złożyła także firma Autocomp Management sp. z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin z ceną brutto 159 000,00 zł.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2023 13:29

Data modyfikacji informacji: 10-11-2023 13:30