Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 05.06.2023r.

GKN.272.22.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.):

 

 1. Obręb Porosły    Choroszcz  - 77 działek, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 kwietnia 2022r. nr  AR.6740.3.7.2021, utrzymana w mocy decyzją Wojewody Podlaskiego nr AB-II.7821.15.2021.KG z dnia 16 listopada 2022 (droga gminna, ul. Leśna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 349/3 o pow. 0,0126 ha, brak informacji o KW, sygn. 82. 2023;
 • działka nr 350/3 o pow. 0,0062 ha, brak informacji o KW, sygn. 83. 2023;
 • działka nr 351/1 o pow. 0,0039 ha, KW BI1B/00043827/4, sygn. 84. 2023;
 • działka nr 398/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00043827/4, sygn. 85. 2023;
 • działka nr 352/1 o pow. 0,0036 ha, brak informacji o KW, sygn. 86. 2023;
 • działka nr 399/1 o pow. 0,0006 ha, brak informacji o KW, sygn. 87. 2023;
 • działka nr 353/1 o pow. 0,0012 ha, KW BI1B/00038938/7, sygn. 88. 2023;
 • działka nr 400/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00038938/7, sygn. 89. 2023;
 • działka nr 354/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00289396/9, sygn. 90. 2023;
 • działka nr 355/1 o pow. 0,0012 ha, brak informacji o KW, sygn. 91. 2023;
 • działka nr 356/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00054857/3, sygn. 92. 2023;
 • działka nr 357/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 93. 2023;
 • działka nr 365/1 o pow. 0,0020 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 94. 2023;
 • działka nr 372/1 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 95. 2023;
 • działka nr 374/1 o pow. 0,0019 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 96. 2023;
 • działka nr 375/1 o pow. 0,0047 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 97. 2023;
 • działka nr 378/1 o pow. 0,0016 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 98. 2023;
 • działka nr 379/1 o pow. 0,0012 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 99. 2023;
 • działka nr 385/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 100. 2023;
 • działka nr 394/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 101. 2023;
 • działka nr 404/1 o pow. 0,0005 ha, KW BI1B/00108442/5, sygn. 102. 2023;
 • działka nr 358/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00017248/0, sygn. 103. 2023;
 • działka nr 405/1 o pow. 0,0005 ha, KW BI1B/00017248/0, sygn. 104. 2023;
 • działka nr 359/1 o pow. 0,0020 ha, brak informacji o KW, sygn. 105. 2023;
 • działka nr 367/1 o pow. 0,0010 ha, brak informacji o KW, sygn. 106. 2023;
 • działka nr 406/1 o pow. 0,0011 ha, brak informacji o KW, sygn. 107. 2023;
 • działka nr 360/1 o pow. 0,0010 ha, brak informacji o KW, sygn. 108. 2023;
 • działka nr 361/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00114495/6, sygn. 109. 2023;
 • działka nr 362/1 o pow. 0,0019 ha, KW BI1B/00030150/3, sygn. 110. 2023;
 • działka nr 409/1 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00030150/3, sygn. 111. 2023;
 • działka nr 363/1 o pow. 0,0009 ha, brak informacji o KW, sygn. 112. 2023;
 • działka nr 364/1 o pow. 0,0011 ha, KW BI1B/00252876/0, sygn. 113. 2023;
 • działka nr 366/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00044196/8, sygn. 114. 2023;
 • działka nr 368/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00204536/4, sygn. 115. 2023;
 • działka nr 535/1 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00124725/1, sygn. 116. 2023;
 • działka nr 386/1 o pow. 0,0005 ha, brak informacji o KW, sygn. 117. 2023;
 • działka nr 384/1 o pow. 0,0004 ha, brak informacji o KW, sygn. 118. 2023;
 • działka nr 395/1 o pow. 0,0006 ha, brak informacji o KW, sygn. 119. 2023;
 • działka nr 383/1 o pow. 0,0004 ha, brak informacji o KW, sygn. 120. 2023;
 • działka nr 382/1 o pow. 0,0002 ha, KW BI1B/00123434/7, sygn. 121. 2023;
 • działka nr 381/1 o pow. 0,0005 ha, KW BI1B/00028525/6, sygn. 122. 2023;
 • działka nr 380/1 o pow. 0,0005 ha, brak informacji o KW, sygn. 123. 2023;
 • działka nr 377/1 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00036597/0, sygn. 124. 2023;
 • działka nr 376/1 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00120523/7, sygn. 125. 2023;
 • działka nr 373/1 o pow. 0,0016 ha, KW BI1B/00088706/7, sygn. 126. 2023;
 • działka nr 371/1 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00239028/4, sygn. 127. 2023;
 • działka nr 370/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00233937/7, sygn. 128. 2023;
 • działka nr 369/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00048108/3, sygn. 129. 2023;
 • działka nr 387/1 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00088285/9, sygn. 130. 2023;
 • działka nr 388/1 o pow. 0,0004 ha, brak informacji o KW, sygn. 131. 2023;
 • działka nr 389/1 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00045763/1, sygn. 132. 2023;
 • działka nr 390/1 o pow. 0,0014 ha, KW BI1B/00133604/3, sygn. 133. 2023;
 • działka nr 391/1 o pow. 0,0014 ha, brak informacji o KW, sygn. 134. 2023;
 • działka nr 392/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00035136/4, sygn. 135. 2023;
 • działka nr 393/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00035135/7, sygn. 136. 2023;
 • działka nr 396/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00081766/6, sygn. 137. 2023;
 • działka nr 397/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00173765/1, sygn. 138. 2023;
 • działka nr 401/1 o pow. 0,0006 ha, KW BI1B/00046287/7, sygn. 139. 2023;
 • działka nr 402/1 o pow. 0,0008 ha, KW BI1B/00257088/4, sygn. 140. 2023;
 • działka nr 403/1 o pow. 0,0005 ha, KW BI1B/00272793/0, sygn. 141. 2023;
 • działka nr 407/1 o pow. 0,0005 ha, KW BI1B/00252369/3, sygn. 142. 2023;
 • działka nr 279/8 o pow. 0,0085 ha, KW BI1B/00252369/3, sygn. 143. 2023;
 • działka nr 408/1 o pow. 0,0005 ha, brak informacji o KW, sygn. 144. 2023;
 • działka nr 410/1 o pow. 0,0005 ha, brak informacji o KW, sygn. 145. 2023;
 • działka nr 411/1 o pow. 0,0003 ha, KW BI1B/00237294/5, sygn. 146. 2023;
 • działka nr 412/1 o pow. 0,0003 ha, KW BI1B/00043505/1, sygn. 147. 2023;
 • działka nr 323/2 o pow. 0,0298 ha, KW BI1B/00050016/8, sygn. 148. 2023;
 • działka nr 322/2 o pow. 0,0343 ha, KW BI1B/00132601/5, sygn. 149. 2023;
 • działka nr 321/2 o pow. 0,0342 ha, KW BI1B/00037410/3, sygn. 150. 2023;
 • działka nr 320/20 o pow. 0,0265 ha, KW BI1B/00021832/2, sygn. 151. 2023;
 • działka nr 320/11 o pow. 0,0038 ha, KW BI1B/00021832/2, sygn. 152. 2023;
 • działka nr 320/14 o pow. 0,0306 ha, KW BI1B/00102664/5, sygn. 153. 2023;
 • działka nr 320/17 o pow. 0,0308 ha, KW BI1B/00236356/1, sygn. 154. 2023;
 • działka nr 293/39 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00119261/2, sygn. 155. 2023;
 • działka nr 293/37 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00118577/3, sygn. 156. 2023;
 • działka nr 280/4 o pow. 0,0086 ha, KW BI1B/00074370/1, sygn. 157. 2023;
 • działka nr 537 o pow. 0,2540 ha, brak informacji o KW, sygn. 158. 2023;
 1. Obręb Porosły    Choroszcz  - 5 działek, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05 kwietnia 2023r. nr  AR.6740.3.1.2023, (droga gminna, ul. Diamentowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 306/52 o pow. 0,0112 ha, BI1B/00076830/8, sygn. GKNII.683.162.2023;
 • działka nr 296/93 o pow. 0,0051 ha, BI1B/00275381/0, sygn. GKNII.683.173.2023;
 • działka nr 296/92 o pow. 0,0121 ha, BI1B/00039823/5, sygn. GKNII.683.174.2023;
 • działka nr 297/42 o pow. 0,0037 ha, BI1B/00070309/5, sygn. GKNII.683.175.2023;
 • działka nr 297/44 o pow. 0,0037 ha, BI1B/00070259/9, sygn. GKNII.683.176.2023;

 

Łącznie 82 działki.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 2. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                      
 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 20 września 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych obr. Porosły”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min. 1 zamówienie obejmujące Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ----------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 05-06-2023 12:39

Data modyfikacji informacji: 05-06-2023 12:40