Informacja dot. wyboru oferty

OR.271.4.8.2023

 

INFORMACJA DOT. WYBORU OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem multimedialnego systemu szkolno-treningowego w ramach zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert cenowych w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę, to jest ofertę z największą ilością punktów (10 pkt),  wybrano ofertę złożoną przez:

Autocomp Management sp. z o.o.

Centrum Badawczo – Rozwojowe

ul. 1 Maja 36

71-627 Szczecin

z ceną brutto 159 000,00zł

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę cenową złożyła także firma – Milisystem S.A., ul. Zamenhofa 5 lok. 6B, 00-165 Warszawa z ceną brutto 122 544,48 zł. Oferta została odrzucona z uwagi na brak dokumentów zgodności z wymaganiami Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023” Nr 1/2023/CWCR oraz raportu z badań dla oferowanego systemu/sprzętu.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2023 13:25

Data modyfikacji informacji: 10-11-2023 13:28