Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.04.19

 

GKN.272.16.2023

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej ), położonych na terenie gmin: Wasilków, Gródek  (łącznie 32 działki, termin realizacji 22 czerwiec 2023), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez  firmę Wasilewscy Nieruchomości sp. z o.o. 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89 tel. 603 779 742 (NIP 9662116781, REGON 36878057600000), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Wasilewscy Nieruchomości sp. z o.o.

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                           

ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,21 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,21 pkt

 

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,22 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,22 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-04-2023 14:36

Data modyfikacji informacji: 20-04-2023 14:37