Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.04.19

GKN.272.15.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (wartość rynkową) wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez  firmę Wasilewscy Nieruchomości sp. z o.o. 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89 tel. 603 779 742 (NIP 9662116781, REGON 36878057600000), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Wasilewscy Nieruchomości sp. z o.o.

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-04-2023 14:39

Data modyfikacji informacji: 20-04-2023 14:39