Informacja o wyborze oferty

Białystok, 2023.03.06

OR.271.1.75.2023

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę 20 sztuk mat ewakuacyjnych pod materac oraz 1 sztuki komputera przenośnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zarząd Powiatu Białostockiego, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano oferty w poszczególnych częściach:

 

W części I - oferta cenowa złożona w przez MediPlus.pl Krzysztof Zubel ul. Pańska 58, 35-213 Rzeszów uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą, spełniającą postawione wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

W części II - oferta cenowa złożona w przez KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-048 Białystok uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą postawione wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Wykonawca

Część I – dostawa 20 sztuk mat ewakuacyjnych Petermann - cena brutto

Część II – dostawa komputera przenośnego Dell Vostro - cena brutto

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

 

 

4 784,70

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9

15-048 Białystok

 

5 017,17

MediPlus.pl Krzysztof Zubel

ul. Pańska 58

35-213 Rzeszów

630,00 - sztuka

 

X-Kom Sp. z o.o.

ul. Bojemskiego 25

42-202 Częstochowa

 

5 129,00

EnSafe sp. z o. o.

ul. Krakowska 390

32-080 Zabierzów

594,00 – sztuka – oferta odrzucona, nie spełnia postawionych wymagań

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2023 10:26

Data modyfikacji informacji: 06-03-2023 10:28