Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.03.10

GKN.272.5.2022

 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (wartość rynkową) wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Bogdana Ratasiewicz prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok.U1 15-459 Białystok (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602),

została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok.U1 15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2022 13:42

Data modyfikacji informacji: 10-03-2022 13:46