Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.03.10

 

GKN.272.3.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy: Juchnowiec Kościelny (łącznie 44 działki), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk  ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Urszula Łaszcz prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą:

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

ul. Lipowa 51, lok. 5  15-424 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,34 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,34 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2022 13:27

Data modyfikacji informacji: 10-03-2022 13:33