Zaproszenie do złożenia oferty

 

Białystok, dnia 07.11.2022

OR.271.2.8.2022

        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

            Powiat Białostocki, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych netto na dostawę i montaż centralnego UPSa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2021r.

Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia 15 listopada 2022r. włącznie:

           

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Istotne postanowienia umowy.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2022 11:36

Data modyfikacji informacji: 07-11-2022 11:39