Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok, 2022.09.06

GKN.272.13.2022

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość wydzielonych do zwrotu nieruchomości oznaczonych nr geod. 446/22 o pow. 0,0034 ha oraz 446/19 o pow. 0,0039 ha, położonych w obrębie 0019 – Skorupy, m. Białystok, niezbędnego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu  oferta złożona przez  Bogdana Ratasiewicza prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok. U1, 15-459 Białystok (NIP 5421026293, REGON 050364602),

została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Rzeczoznawca Majątkowy Bogdan Ratasiewicz

ul. Częstochowska16 lok. U1, 15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 07-09-2022 12:46

Data modyfikacji informacji: 07-09-2022 12:48