Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.07.08

GKN.6641.2.8.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ekspertyz  w zakresie określenia typów  i klas gruntów.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Marcina Zimnoch  18-836 Białystok, ul. Ukośna 4 lok. 1, NIP 542-295-22-05 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji

Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,50 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,50 pkt

 

Oferta nr 2

Podlaskie Biuro Geodezji spółka z o.o.

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 19  

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,69 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,69 pkt

 

Oferta nr 3

Usługi Geodezyjne GEOKART Łukasz Kwiatkowski

15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1 ,lok.319  

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 1,87 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 3,87 pkt

 

Oferta nr 4

Marcina Zimnoch  18-836 Białystok, ul. Ukośna 4 lok. 1

NIP 542-295-22-05

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 11-07-2022 09:50

Data modyfikacji informacji: 11-07-2022 09:51