Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.06.07

GKN.6641.2.6.2022

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów  w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne – 5 działek położonych na terenie Powiatu Białostockiego.    

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski  z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32 (NIP 542-27-72-590, REGON 052133479), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji

Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Podlaskie Biuro Geodezji spółka z o.o.

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 19  

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,39 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,39 pkt

 

Oferta nr 3

Usługi Geodezyjne GEOKART Łukasz Kwiatkowski

15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1 ,lok.319  

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,52 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,52 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-06-2022 11:33

Data modyfikacji informacji: 08-06-2022 11:35