ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok,  25.02.2016 r.

OR.272.2.2016

  

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów szacunkowych 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.powiatbiałostocki.pl

 

Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części A za ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert wybrana została oferta złożona przez:

TAKSADO Biuro Nieruchomości

Urszula Łaszcz

15-361 Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 17/5

 

Z kolei, w częściach B, C, D i E za ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert wybrana została oferta złożona przez:

 

Biuro Obsługi Nieruchomości

GEOTAKSACJA  Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

 

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty i przyznana ofertom punktacja w załączeniu.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta

 

 

 

W poniższej tabeli znajduje się ocena ofert z podaniem ilości przyznanych punktów:

 


Wykonawca

część A

część B

część C

 

część D

część E

za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym (zł, ilość punktów)

za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym (zł, ilość punktów)

gwarancja (miesiące, ilość punktów)

za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym (zł, ilość punktów)

za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym (zł, ilość punktów)

gwarancja (miesiące,  ilość punktów)

za wykonanie szacunku (zł, ilość punktów)

gwarancja (miesiące,  ilość punktów)

za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym

(zł, ilość punktów)

za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym (zł, ilość punktów)

gwarancja (miesiące,  ilość punktów)

za wykonanie szacunku (zł, ilość punktów)

gwarancja (miesiące,  ilość punktów)

1. Gospodarka Nieruchomościami Marta Ogrodnik
Klewinowo 66A,
16-061 Juchnowiec Kościelny

 

-------

-------

--------

395,00 zł

 

4,29 pkt

180,00 zł

 

2,22  pkt

48 miesięcy

1  pkt

-------

-------

395,00 zł

 

3,68  pkt

180,00 zł

 

2,96  pkt

48 miesięcy

1  pkt

-------

-------

 

 

7,51  pkt

 

 

7,64  pkt

 

2. TAKSADO

Biuro Nieruchomości

Urszula Łaszcz

15-361 Białystok

ul. Ks. Abp. E. Kisiela 17/5

 

576,00 zł

 

5,40  pkt

415,00 zł

 

3,60  pkt

48 miesięcy

1  pkt

-------

-------

------

890,00 zł

 

5,76  pkt

48 miesięcy

1  pkt

-------

-------

-------

-------

-------

 

10  pkt

 

 

6,76  pkt

 

 

3. Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk
ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

 

-------

-------

-------

268,14 zł

 

6,30  pkt

146,00 zł

 

2,70  pkt

48 miesięcy

1  pkt

565,80 zł

 

9  pkt

48 miesięcy

1  pkt

268,14 zł

 

5,40  pkt

146,00 zł

 

3,60  pkt

48 miesięcy

1  pkt

649,44 zł

 

9  pkt

48 miesięcy

1  pkt

 

 

10  pkt

 

10  pkt

 

10  pkt

 

10  pkt

                               

 

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 26-02-2016 12:08

Data modyfikacji informacji: 26-02-2016 12:08