Archiwum geologiczne

 

Nazwa rejestru

Archiwum Geologiczne

Rejestr prowadzi

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Borsucza 2
15 – 569 Białystok

Sposób udostępniania

Starostwo Powiatowe w Białymstoku. zgodnie z art. 23 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Powiatu Białostockiego

 

Wykaz koncesji udzielonych przez Starostę Powiatu Białostockiego, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, dla których jest on organem koncesyjnych - można pobrać poniżej

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Diana Łabieniec

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2022 07:56

Data modyfikacji informacji: 13-07-2023 12:28