Aktualizacja wysokość dotacji w 2020 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Białostocki

Aktualizacja wysokość dotacji w 2020 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Białostocki  

Typ szkoły

Miesięczna kwota dotacji udzielona z Powiatu Białostockiego na jednego ucznia/dziecko

liczba uczniów/dzieci ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień :

 

 

30.09.2019r.

30.09.2020 r.

1.

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

- na jednego ucznia

666,47 zł

52

44

- na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim

1387,07 zł

1

0

2.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

- na jedno dziecko, które objęte jest wczesnym wspomaganiem rozwoju

432,36 zł

103

94

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Edyta Bołtryk - Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 21-11-2019 12:56

Data modyfikacji informacji: 22-10-2020 10:05