Ogłoszenie o wynikach naboru

KS.210.7.2016          

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Komunikacji

 

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 Małgorzata Sęk – Białystok

 Pani Małgorzata Sęk spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji.

 

 

 

 

                                                                                   12.12.2016r.………………………………

                                                                                           (data i podpis osoby upoważnionej)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 12-12-2016 14:43

Data modyfikacji informacji: 12-12-2016 14:43