Informacja o wynikach naboru

KS.210.8.2016          

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Dorota Kurzawska – Białystok

 

Pani Dorota Kurzawska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

 

                                                                                  12.12.2016r.………………………………

                                                                                           (data i podpis osoby upoważnionej)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 12-12-2016 14:48

Data modyfikacji informacji: 12-12-2016 14:48