REJESTRY  I  EWIDENCJE  PROWADZONE  W  WYDZIALE  SPRAW  SPOŁECZNYCH

 

 

 

Nazwa

 

Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o systemie oświaty

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w siedzibie Starostwa, w pokoju nr 304, w godzinach urzędowania.

 

 

Nazwa

 

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Podstawa

prowadzenia

Karta Nauczyciela

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w siedzibie Starostwa,

w pokoju nr 304, w godzinach urzędowania.

 

 

Nazwa

 

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie  prowadzących  działalności gospodarczej

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o kulturze fizycznej

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w siedzibie Starostwa,  w pokoju nr 305, w godzinach urzędowania.

 

Zachowaj

 

Nazwa

 

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o kulturze fizycznej

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w siedzibie Starostwa,  w pokoju nr 304, w godzinach urzędowania.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2005 13:26

Data modyfikacji informacji: 02-11-2006 11:22