ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE  PROWADZONE W  WYDZIALE  ORGANIZACYJNYM

 

 

Nazwa

 

Rejestr uchwał Rady Powiatu

 

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

 

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu

 

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

 

Rejestr skarg i wniosków zgłaszanych do Rady Powiatu

 

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. W/w rejestry prowadzone są w układzie kadencyjnym.

Zasady

udostępniania

Rejestry są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w siedzibie Starostwa w pokoju nr 5 ( Biuro Rady Powiatu ), w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Rejestr skarg i wniosków

 

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu

Zasady

udostępniania

Informacje z rejestru są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych - przez Sekretarza Powiatu, w siedzibie Starostwa, pokój nr 213, w godzinach urzędowania. Na wniosek udostępnia się informacje dotyczące jedynie liczby, tematyki oraz sposobu załatwiania złożonych skarg i wniosków.

 

Nazwa

 

Rejestr aktów wewnętrznych ( zarządzeń Starosty )

 

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu

Zasady

udostępniania

Rejestry są  udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w siedzibie Starostwa, w pokoju nr 8, w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Dziennik korespondencji

 

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w Kancelarii Starostwa - pokój nr 10, w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Rejestr zamówień publicznych

 

Podstawa

prowadzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w siedzibie Starostwa, w pokoju nr 123, w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Wykaz spisów zdawczo odbiorczych

 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w siedzibie Starostwa - pokój nr 2, w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o ochronie danych osobowych

Zasady

udostępniania

Rejestr jest udostępniany wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej  w siedzibie Starostwa, w pokoju nr 112, w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

 

Podstawa

prowadzenia

 

Zasady

udostępniania

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2005 13:26

Data modyfikacji informacji: 02-11-2006 12:01