REJESTRY  I  EWIDENCJE  PROWADZONE  W  WYDZIALE  KOMUNIKACJI

 

 

 

Nazwa

 

System teleinformatyczny Pojazd i Kierowca ( elektroniczna baza danych MSWiA prowadzona przez Starostę dla  obszaru powiatu )

 

Podstawa

prowadzenia

Prawo o ruchu drogowym

Zasady

udostępniania

Publiczne udostępnianie ewidencji jest ograniczone na mocy przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dane i informacje udostępniane są następującym podmiotom - o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań na pisemny uzasadniony wniosek : Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Urzędowi Ochrony Państwa, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom, prokuraturze, organom inspekcji celnej, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, starostom. Dane i informacje udostępniane są także na wniosek właściciela, którego one dotyczą. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeśli wykaże swój uzasadniony interes - za odpłatnością. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji mogą na pisemny uzasadniony wniosek być udostępnione do celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych w sposób wykluczający identyfikację osób lub pojazdów.

 

Nazwa

 

Ewidencja  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy

 

Ewidencja diagnostów

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

 

Podstawa

prowadzenia

Prawo o ruchu drogowym

Zasady

udostępniania

Rejestry są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w siedzibie Starostwa, w pokoju nr 112,  w godzinach urzędowania.

Zachowaj

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2005 13:39

Data modyfikacji informacji: 02-11-2006 12:00