EWIDENCJE  PROWADZONE  W  WYDZIALE  GEODEZJI, KATASTRU  I  NIERUCHOMOŚCI

 

Nazwa

Ewidencja gruntów i budynków

Podstawa

prowadzenia

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zasady

udostępniania

Dane z ewidencji są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w siedzibie Starostwa  przy  ul. Branickiego 13,  w godzinach urzędowania.

 

Nazwa

Rejestr użytkowników wieczystych

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Zasady

udostępniania

Dane z ewidencji są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w siedzibie Starostwa  przy  ul. Branickiego 13,  w godzinach urzędowania.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2005 13:39

Data modyfikacji informacji: 02-11-2006 12:09