Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946) „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz
do organizacji instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Obowiązująca od dnia 6 września 2015 r. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycję można złożyć:

- osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa lub w sekretariacie, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok,

- przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=StarostwoPwB

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

- pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatbialostocki.pl,

- faxem - 85 740 39 82

z dopiskiem „Petycja”

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Joanna Kondzior

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2015 08:45

Data modyfikacji informacji: 23-10-2015 08:47