1. AR.6743.4.14.1.2021

Nr i data wpływu zgłoszenia

Data rejestracji

Imię i nazwisko lub
nazwa inwestora

 

Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego, jego kategoria, w przypadku budynku kubatura

Nr i data decyzji o sprzeciwie, data nadania/informacja o nie wniesieniu sprzeciwu

AR.6743.4.14.1.2021

04.01.2021r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Pełnomocnik:

Monika Jamiołkowska

 

gazociąg średniego ciśnienia w miejscowości Halickie [0012] gm. Zabłudów [200214_5]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 442/2, 426/4, 426/2, 31/3

 

                  HALICKIE

nie wniesiono sprzeciwu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Faustyna Tur - Podinspektor

Opublikował: Faustyna Tur

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-01-2021

Data udostępnienia w BIP: 18-01-2021 15:30

Data modyfikacji informacji: 25-01-2021 11:41