Obsługa w języku migowym

Obsługa w języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm. ) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, Starostwo Powiatowe w Białymstoku zapewnia prawo do:

1) załatwienia sprawy urzędowej przy wsparciu „osoby przybranej”. Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw
w Starostwie. Ustawa wyklucza udział osoby przybranej w sytuacjach, które wypełniają przesłanki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych;

2) nieograniczonego kontaktu ze Starostwem za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się:

- korzystanie z poczty elektronicznej starosta@powiatbialostocki.pl

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/StarostwoPwB

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej w Cyfrowym Urzedzie:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej :

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Service?sId=2023&uId=10009&retUrl=https%3A%2F%2Fcu.wrotapodlasia.pl%2FCU.Public%2FKUP%2FSearch%3FuId%3D10009

- wysyłka faksów 85 740 39 82

- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 85 740 39 51

a także poprzez:

- wysyłkę drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
15-569 Białystok,

- złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
ul. Borsucza 2 (parter, pok. nr 10),

3) skorzystanie z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla klienta Starostwa (osoby uprawnionej) bezpłatne.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta - Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2016

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2016 13:31

Data modyfikacji informacji: 04-04-2016 13:31