Wydział Środowiska i Rolnictwa

STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY

W związku ze zmianą wzoru kart informacyjnych - od dnia 1 lutego 2013 r. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku funkcjonuje podzielony na dwie dostępne bazy danych.
Karty wprowadzone do dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:
http://wykaz.powiatbialostocki.pl
Karty wprowadzane od dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Bia%C5%82ymstoku
W związku z faktem, iż do „nowego” wykazu kart wprowadzanych po dniu 01.02.2013 r. mogą być także wprowadzane dane dotyczące dokumentów wytworzonych przed dniem 01.02.2013 r. – wyszukiwanie potrzebnych danych należy przeprowadzić w dwóch bazach danych
 
Dyrektor Wydziału :
Monika Ratyńska
III piętro, pok. 310, tel. 85 740 39 59

Wycinka drzew, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
III piętro, pok. 306, tel. 85 740 39 74
Stanowisko d/s geologii
III piętro, pok. 306, tel. 85 740 39 74
Gospodarka wodna,
III piętro, pokój 307, tel. 85 740 39 78
Leśnictwo, łowiectwo,
III piętro, pok. 307, tel. 85 740 39 78
Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, ochrona przyrody
III piętro, pokój 307, tel.  85 740 39 03
Rolnictwo, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb
III piętro, pok. 307, tel. 85 740 39 03

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  WYDZIAŁ  ŚRODOWISKA I ROLNICTWA określa Regulamin  Organizacyjny  Starostwa Powiatowego  w  Białymstoku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Monika Ratyńska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Ratyńska - Dyrektor Wydziału

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 27-05-2020 09:13