UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2020 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2021-2025”

UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2021-2025”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2021-2025” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2020 11:32

Data modyfikacji informacji: 28-12-2020 11:32