UCHWAŁA Nr XLIX/331/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

    UCHWAŁA Nr XLIX/331/2017

          Rady Powiatu Białostockiego

     z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 43 ust. 1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

      §1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Białostockiego: Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr XX/134/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.,  Nr XXXIV/228/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i XL/282/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. wyliczenie w § 1 otrzymuje brzmienie: 

 1. Roman Czepe – Przewodniczący,
 2. Andrzej Babul,
 3. Danuta Maria Bagińska,
 4. Bożena Bieryło,
 5. Wojciech Fiłonowicz,
 6. Krzysztof Gołaszewski,
 7. Barbara Grabowska,  
 8. Ryszard Łapiński,
 9. Jan Bolesław Perkowski.


  §2

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 30-10-2017 11:40

Data modyfikacji informacji: 30-10-2017 11:40