Uchwała nr LII/375/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

      Uchwała nr LII/375/2017               

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 21 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

        

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 44 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

 

Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisł:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2017 13:06

Data modyfikacji informacji: 28-12-2017 13:06