UCHWAŁA Nr LII/363/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

    UCHWAŁA Nr LII/363/2017
          Rady Powiatu Białostockiego
     z dnia 21 grudnia 2017 r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz § 43 ust. 1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§1. W uchwale nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Białostockiego: nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., nr XX/134/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., nr XXXIV/228/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., nr XL/282/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą nr XLIX/331/2017 z dnia 26 października 2017 r., wyliczenie w § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roman Czepe – Przewodniczący,

  1. Andrzej Babul,
  2. Bożena Bieryło,
  3. Wojciech Fiłonowicz,
  4. Krzysztof Gołaszewski,
  5. Barbara Grabowska,
  6. Ryszard Łapiński,
  7. Jan Bolesław Perkowski.”

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2017 12:22

Data modyfikacji informacji: 28-12-2017 12:22