UCHWAŁA Nr XL/282/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

UCHWAŁA Nr XL/282/2017

          Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§ 1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Białostockiego: Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.,
Nr XX/134/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. i Nr XXXIV/228/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., wyliczenie w § 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Roman Czepe – Przewodniczący,
  2. Andrzej Babul,
  3. Danuta Maria Bagińska,
  4. Bożena Bieryło,
  5. Krzysztof Gołaszewski,
  6. Barbara Grabowska,  
  7. Ryszard Łapiński,
  8. Jan Bolesław Perkowski.

§ 2

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2017 09:11

Data modyfikacji informacji: 05-05-2017 09:11