URP NR XXXVIII/260/2017

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i poz. 1579) oraz na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, poz. 1807, poz. 1860, poz. 2138, poz. 2173 i poz. 2250) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2017 09:40

Data modyfikacji informacji: 02-03-2017 09:47