URP Nr XLVII/436/10

Uchwała Nr XLVII/436/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953 km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”
 
 
        Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
§1
                Powierzyć Gminie Tykocinzarządzanie odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo, o długości 0,953 km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, pierwszy etap”
 
§2
                Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Tykocina.
 
§3
                Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 13:02

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 13:02