UCHWAŁA Nr VII /58/07

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

 

 

 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego

na 2007 rok

 

 

 

 

                Na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Białostockiego, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: A. Szczepańska

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-04-2007

Data udostępnienia w BIP: 02-05-2007 09:52

Data modyfikacji informacji: 02-05-2007 09:45