URP 238/08

                                                                                                                         
 
UCHWAŁA Nr XXIV /238/08
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol-Załuki i Załuki-Nowosiółki
 
            Na podstawie art. 12, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
§1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację w roku 2009 inwestycji pn.- „Przebudowa drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki”.
 
§2.   Zobowiązanie, o którym mowa w §1 określa się do kwoty 1.950.000 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Gródek – 975.000 zł).
 
§3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
    

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2008 11:16

Data modyfikacji informacji: 24-11-2008 11:16