URP NR XXXIV/228/2016

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 listopada 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz § 43 ust.1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§ 1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego następujących radnych:

1) Roman Czepe – Przewodniczący,

2) Andrzej Babul,

3) Krzysztof Gołaszewski,

4) Danuta Maria Bagińska

5) Barbara Grabowska,  

6) Ryszard Łapiński,

7) Jan Bolesław Perkowski”.

§ 2

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2016 09:31

Data modyfikacji informacji: 29-11-2016 09:31