URP NR XXXIV/222/2016

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatu Białostockiego.

 

         Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Powiatu Białostockiego odwołuje Andrzeja Babula z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2016 08:32

Data modyfikacji informacji: 29-11-2016 08:32