URP NR XXIX/207/2016

UCHWAŁA NR XXIX/207/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 września 2016 r.

 

o odwołaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia
2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rada Powiatu odwołuje Barbarę Grabowską z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-09-2016

Data udostępnienia w BIP: 06-10-2016 10:38

Data modyfikacji informacji: 06-10-2016 10:38