URP NR XX/134/2016

UCHWAŁA Nr XX/134/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 43 ust.1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§ 1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego zmienionej uchwałą Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

 

  1. „§ 1. 1. Barbara Grabowska - Przewodniczący

  2. 2. Andrzej Babul

  3. 3. Danuta Maria Bagińska

  4. 4. Roman Czepe

  5. 5. Krzysztof Gołaszewski

  6. 6.Ryszard Łapiński

  7. 7.Marek Żmujdzin”.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2016 12:11

Data modyfikacji informacji: 06-04-2016 12:11