URP Nr V/35/2015

UCHWAŁA Nr V/35/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 lutego 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz §49 ust.1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co  następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego   §1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.   1.  Barbara Grabowska   - Przewodniczący

  1. Andrzej Babul
  2. Danuta Maria Bagińska
  3. Jacek Mariusz Bejm
  4. Roman Czepe
  5. Krzysztof Gołaszewski
  6. Ryszard Łapiński
  7. Marek Szutko
  8. Marek Żmujdzin.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2015 13:43

Data modyfikacji informacji: 06-03-2015 13:43