ZESTAWIENIE ZBIORCZE

działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

w porównaniu do roku 2003

 

Nazwa Wydziału

Jednostki organizacyjne

 

Ilość 

decyzji podjętych

 

Ilość odwołań

od decyzji

Sposób   rozstrzygnięcia   odwołań

Ilość decyzji

wniesionych

po terminie

W ilu przypadkach

zastosowano

z art.132 Kpa

Ilość odwołań

w trakcie

rozpatrzenia

Utrzymano

w mocy

Uchylono i wydano

nową decyzję

Uchylono

i umorzono  postępowanie

Umorzono

postępowanie

odwoławcze

Uchylono i przekazano

sprawę do ponownego

rozpatrzenia

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Wydział Architektury

707

1708

9

4

5

1

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

1078

932

28

24

18

10

1

 

1

 

1

 

4

14

 

 

 

 

3

 

Wydział Komunikacji

23591

28970

8

2

2

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1

 

Wydział Rolnictwa i Środowiska

985

915

9

13

3

1

 

3

1

3

 

 

4

4

 

 

1

 

 

2

Wydział Spraw Społecznych

1352

1387

5

3

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem Wydziały:

 

27713

33912

59

46

29

17

5

3

2

3

1

 

17

21

 

 

1

 

4

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1164

2212

20

30

9

3

1

3

1

4

 

1

2

6

 

 

7

11

 

2

Powiatowy Zarząd Dróg

462

525

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

272

412

41

92

31

38

1

3

2

4

 

12

5

20

 

 

 

 

2

15

Powiatowy Urząd Pracy

59740

61525

632

779

120

146

30

27

3

3

 

2

20

11

7

15

435

551

17

24

 

Razem Jednostki:

61638

64674

693

906

160

187

32

33

6

11

 

15

27

40

7

15

442

564

19

41

 

O G Ó Ł E M:

89351

98586

752

952

189

204

37

36

8

 

1

1

15

 

44

 

61

7

15

443

564

23

43

 

Informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Powiatu Białostockiego  podczas obrad XXV sesji w dniu 24.02.2005r

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2005 12:13

Data modyfikacji informacji: 12-04-2005 12:08