WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 108/65

Zarząd Powiatu Białostockiego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Lp. Nr. ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. w ha

Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym Przeznaczona do Termin zagospodarowania nieruchomości
sprzedaży Oddania w użytkowanie wieczyste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 108/65 0,0961

Choroszcz,

ul. 3-go Maja, gm.Choroszcz

BI1B/00107503/4

Nieruchomość niezabudowana.

Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.)   działka nr 108/65 jest przeznaczona pod  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej W  trybie przetargu ustnego nieograni-czonego X X

 

Cena nieruchomości (100 %) Bonifikata Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty Opłaty według stawek Termin wnoszenia opłat Aktualizacja opłat Okres umowy Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
pierwsza roczna aktualizacyjna
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
162.600,00 zł + podatek VAT X X X X X X X X

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

CZŁONEK ZARZĄDU                          CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Łukaszewicz                            Jan Gradkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 17-02-2021 09:35

Data modyfikacji informacji: 17-02-2021 09:35