20.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 20 maja 2021 roku o godz. 1400, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2020 roku.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu.
 7. Informacja o sytuacji sanitarno - epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 8. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2020.
 9. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

                                                                 Podpisał:

                                                           Zenon Żukowski

                                                         Przewodniczący Rady

 

 

Białystok,  12 maja 2021 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-05-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-05-2021 08:46

Data modyfikacji informacji: 13-05-2021 08:46