15.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 15 marca  2021 r. o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku na rzecz Powiatu Białostockiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem oraz nadania statutu.
  5. Sprawy różne:
    a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 16 lutego 2021 r.

 

                                                                   Podpisał:

                                                                  Andrzej Babul

                                                                 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

 

Białystok, 11 marca 2021 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 11-03-2021 15:01

Data modyfikacji informacji: 15-03-2021 13:07