02.03.2021 r. - w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego WÓLKA WANIEWSKA, gm. Łapy

INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębu ewidencyjnego WÓLKA WANIEWSKA, gm. Łapy

 

          Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Wólka Waniewska, gm. Łapy, wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 18 stycznia 2021 roku do 05 lutego 2021 roku, stały się z dniem 01 marca 2021 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

         Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

Starosta

Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 15-03-2021 11:03

Data modyfikacji informacji: 15-03-2021 11:03